op Tilburg.works
Bedrijven
Werken bij

Elbazzaz Management

Maatwerk voor werkzoekenden.

Filosofie 

Elbazzaz Management staat voor kwaliteit, stabiliteit en innovatie. Samen werken met een duidelijk doel voor ogen. Dit doel wordt met inzet van alle kwaliteiten gerealiseerd. Elbazzaz Management wil mensen helpen de maatschappelijke ladder succesvol te beklimmen en op deze manier hun maximale doel te bereiken. Elbazzaz Management wijst in haar aanpak de weg naar boven en wil helpen het maximaal haalbare uit mensen te halen.

Strategie 

Via een integrale aanpak helpt Elbazzaz Management bij dit proces. Uiteindelijk doel is de juiste matching, de win-winsituatie die we bereiken door de kwaliteiten en talenten van werkzoekenden te koppelen aan de vraag en de functie-eisen van werkgevers. Individueel maatwerk leveren we, dat past bij de wensen van de opdrachtgever en haalbaar is voor de cliënt. Als betaald werk cq beroepsopleiding voor de cliënt onverhoopt niet haalbaar is, is zinvolle participatie in de samenleving het einddoel. Samen met werkzoekenden kijkt Elbazzaz Management over grenzen heen, ‘to go where no one has ever gone before’.

Aanpak

Onderdelen van de integrale aanpak van Elbazzaz Management zijn persoonlijke coaching en activeringstrajecten, waarbij te denken valt aan een training arbeidsmarktoriëntatie, een algemene sollicitatietraining of een sollicitatietraining speciaal voor allochtonen, ondersteuning en bemiddeling naar werk, jobhunting en jobcoaching. Maar ook werving en selectie voor werkgevers, algemeen personeelswerk en management. Er is een antwoord op elke vraag.  

Projecten

Het project kleurrijke ontmoeting is een onderdeel van Elbazzaz Management.

Kleurrijke Ontmoeting is in 2014 van start gegaan.

Kleurrijke Ontmoeting is een project in het kader van Jeugdwerkloosheidsvrije Regio Midden Brabant. Onze maatwerk-aanpak zorgt ervoor dat kleurrijke jongeren (met en zonder startkwalificatie) hun werkplek of opleiding vinden. Zo werken wij aan een kleurrijke toekomst voor fantastische jongeren.

Relaties 

Elbazzaz Management beschikt over een groot netwerk met bedrijven en brancheorganisaties in diverse sectoren en is in staat snel en passend te bemiddelen. Ook werkt Elbazzaz Management samen met organisaties op het gebied van taal, omdat taalvaardigheid zeker bij inburgeraars continu aandacht verdient. Er is ook samenwerking met de psycho-sociale hulpverlening (o.a. Gestalt-therapie) en met The Right Image voor loopbaanadvies.

Verantwoordelijkheid 

Vanzelfsprekend blijft Elbazzaz Management in dit proces eindverantwoordelijk voor de cliënt en het eindresultaat.